E+ blog

SEŠ Ljubljana - ROŠKA

Chiarin dnevnik delovne prakse

Avtor:
10 januarja, 2019

Delovno prakso sem opravljala v jezikovnem podjetju London Institute. V pisarni sem delala s sošolko Tijano. Prvi dan naju je Paolo iz agencije Bragamob prišel iskat in nama pokazal pot do službe, naju predstavil šefu ter odpeljal v restavracijo, kjer sva imeli kosilo. Ker je podjetje v centru Brage, sem na prakso vsak dan hodila peš. Pot je bila malo naporna, saj je tam veliko hoje v hrib. Po končanem prvem dnevu sva se s sošolko na poti nazaj malo izgubili, a sva hitro našli pravo pot nazaj do hotela. Do podjetja sem potrebovala 25 minut, zaradi močnega dežja in vetra sem prvi teden prišla v službo tudi malo mokra. Prvi teden sem delala popoldne, od 14.00 do 19.00. Moje delo je bilo, da sem v računalniškem programu Excel naredila tabelo ter vanjo vpisala kode vseh učbenikov, njihov naslov, koliko so jih prodali in ceno posameznega učbenika. Šef je nato videl, da so nekatere kode učbenikov nepravilne, zato sem morala počakati na nove in jih nato v Excelu spremeniti. Vmes sem tudi kopirala določene učbenike. Naredila sem dve kopiji. Eno kopijo učbenikov sem pospravila v posebno akto namenjeno shranjevanju, včasih pa so eno kopijo uporabljali učitelji za svoje učence. Mentor mi je dal nalago, naj na list napišem besedo communication in okoli nje narišen asociacije povezane z njo. Čeprav ljudje mislimo, da se v živo srečamo s prijatelji in znanci redkeje, je ravno ta vaja pokazala, kako smo še bolj povezani, saj preko različnih medijev komuniciramo dosti več. Zaradi slabega vremena se prvi teden nisem veliko sprehajala po mestu.  Prostega časa nisem imela, saj sem z delom začela ob 14.00. Pred začetkom dela sem kosilo pojedla v našem hotelu ali pa sem odšla v restavracijo, kjer sem imela organizirano brezplačno kosilo.

Po prvem tednu sem imela deljeni delovni čas. Delala sem od 10.00 do 13.00 ter od 15.00 do 19.00. V program Excel sem vnesla vse potrebne podatke o novih učbenikih, ki so jih dobili v tistem tednu. Nato sem vnesla še, kateri učbeniki so v istem sklopu. Sklopi učbenikov so porazdeljeni za začetnike, za učence, ki že znajo jezik, ter za učence, ki že znajo skoraj vse in dokončujejo šolo.  Nato je bila moja naloga, da naredim inventuro vseh učbenikov. Na list papirja sem napisala kodo učbenika, naslov, ali je delovni zvezek ali učbenik, ali je učbenik za učitelje ali za učence, in napisala številko, če je bilo več enakih učbenikov ali delovnih zvezkov. Za to sem porabila skoraj ves dan. Naslednji dan sem vse podatke z lista prepisala v novo tabelo v računalniški program Excel. Označila sem tudi različna pisala s številkami od 1 do 4, saj ima vsak zaposleni svoje stvari, označene s številkami. Kopirala sem učbenike in delovne zvezke in kopije razvrstila v torbo po sklopih. Kopirala sem tudi različne dokumente iz leta 1998, ki so bili v nemščini, in jih nato razvrstila po vrstnem redu mesecev. Začela sem z vpisom kod in imen ter priimkov vseh učencev. Kar mi je bilo zanimivo, je to, da ima vsak učenec svojo kodo, in če učitelji ali šef rabijo podatke o učencu, jih v računalniškem programu najdejo s pomočjo kode. Prosto sem imela od 13.00 do 15.00. Odšla sem na kosilo, malo sem se sprehajala po centru in šla pogledat po trgovinah, ali imajo kaj zanimivega. Največkrat sem šla v Starbucks na kavo. Enkrat sem šla tudi nazaj v hotel, ker sem morala v pralnico odnesti oblačila. Takrat sem pojedla kosilo v hotelu in se malo spočila v sobi, preden sem šla nazaj na delo.

Zadnji teden sem prav tako delala deljeno. Tokrat od 10.30 do 13.30 in od 15.30 do 19.30. S kopiranega lista sem v računalniškem programu Excel po kodah vseh učencev pogledala, koliko učbenikov so kupili, skupno ceno in, ali so plačali že vse iz prejšnjega šolskega leta. To sem nato napisala na prazen list papirja in vse podatke vnesla v tabelo, ki sem jo naredila v Excelu. Nato sem iz map, ki jih imajo učitelji, v novo  tabelo vnesla vsa imena učencev ter kolikokrat so manjkali v šolskem letu. Z lista sem tudi v isti program vnesla kodo učenca in preverila, ali je zapisano pravo ime in priimek, ali je vnesen pravi učitelj po posameznih mesecih, in zraven pripisala še ceno kupljenih učbenikov. Če so bili kakšni podatki nepravilni, sem jih popravila. Skopirala sem tudi majhno knjigo, ki jo je potreboval eden od učiteljev. Za enega učitelja sem v Excelu naredila tabelo, v katero sem iz celotnega učbenika vnesla vse strani  in vse naslove ter podnaslove, ki so bili na vsaki strani. Nato sem morala ves učbenik skopirati. Naredila sem dve kopiji, saj je eno kopijo potreboval učitelj, drugo kopijo pa sem spravila v akto. Zadnja dva dni sem pred osnovno in srednjo šolo učencem in staršem delila letake za London Institute. Med prostim časom sem šla na kosilo, kupila pa sem tudi darila in spominke za družinske člane.   

OZNAKE
SORODNI PRISPEVKI